Tag: ออกแบบระบบ automation

ออกแบบระบบ automation

ประโยชน์ของการออกแบบการวางระบบอัตโนมัติประโยชน์ของการออกแบบการวางระบบอัตโนมัติ

ในวงการอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้เครื่องจักรทดแทนคนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจ้างงานซึ่งในการใช้เครื่องจักรนั้นสามารถกำหนดปริมาณหรือทำออกมาได้ในจำนวนที่มากและใช้เวลาน้อยกว่าการจ้างคนด้วยเหตุนี้จึงมีนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนองตอบความต้องการของวงการอุตสาหกรรมนั่นก็คือการออกแบบการวางระบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Automation นั่นเองซึ่งการออกแบบระบบ Automation นี้คือระบบการควบคุมอัตโนมัติในการทำงานของอุตสาหกรรม สามารถช่วยพัฒนาวิธีการผลิตที่แม่นยำมากขึ้น และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นด้วย ดังนั้นการออกแบบระบบ Automation จึงตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการลดปริมาณคนและใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพื่อผลผลิตมี่มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้หลาย ๆ อุตสาหกรรมก็เปลี่ยนมาใช้ระบบการออกแบบระบบ Automation กันเพราะเป็นการผลิตแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการจัดส่งซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระบบนี้มีความเป็นที่นิยมเรามาดูประโยชน์ของระบบนี้กันดีกว่าว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ประโยชน์ของระบบ Automation  ระบบนี้ช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการวางระบบอัตโนมัติจะทำหน้าที่ในการออกแบบทำตามขั้นตอนที่ลงไว้จึงทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...