Tag: ตู้MDB

ตู้MDB

7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตู้MDB7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตู้MDB

Main Distribution Boardหรือตู้ MDB เป็นตู้แผงวงจรหลักของระบบเดินไฟต่าง ๆ เลยก็ว่าได้ เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้ที่เยอะ และ มีไฟฟ้าหลากหลายเฟส และ จะต้องกระจายไปให้ทั่วโรงงานดังนั้นตู้MDB จึงช่วยในเรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตู้MDB  ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างดีกว่าครับ   ต้องสังเกตสายไฟบ่อย ๆ   อย่างที่บอกไปว่าตู้ MDB นั้นมาพร้อมกับการจ่ายไฟที่หลากหลายเฟส และ กระจายไฟไปทั่วโรงงานดังนั้นการสังเกตุสายไฟ และ สีต่าง ๆ ของสายไฟว่ายังอยู่ดีหรือไม่ ? ...