Day: April 18, 2021

ประกันภัย ชั้น 1

แบตเตอรี่ Smart Key หมด ไม่ต้องตกใจ ยังมีวิธีที่จะสตาร์ทรถได้อยู่แบตเตอรี่ Smart Key หมด ไม่ต้องตกใจ ยังมีวิธีที่จะสตาร์ทรถได้อยู่

สำหรับเรื่องระบบรถยนต์ในวันนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่มากมาย ทั้งทำให้ง่ายมากขึ้นในการใช้รถ และทำให้เกิดความปลอดภัยไม่ต้องเดือดร้อนพึ่งพาประกันภัยชั้น 1 ที่ทำไว้ด้วย นั่นจึงทำให้หลายคนชอบรถรุ่นใหม่ที่จัดเต็มเรื่องเทคโนโลยีล้ำหน้า และหนึ่งในเทคโนโลยีที่เชื่อว่าหลายคนชอบมากก็คือ ระบบ Push Start ปัจจุบันรถรุ่นใหม่ ๆ จะมีการใช้กุญแจรถแบบ Smart Key ซึ่งกุญแจแบบนี้จะใช้ระบบ Push ...